Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 18.10.2000 Çarşamba Sayı: 24204 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

KARAR SAYISI:2000/1302


            20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

            Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 8/9/2000 tarihli ve 55666 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci ve 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14/9/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

                                                                                                      Ahmet Necdet SEZER
                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
           Başbakan
  

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar


            Madde 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'na IX-A ve IX-B sayılı listeler ilave edilmiş, aynı Kararın değişik 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan parantez içindeki ifadeye "IX-A ve IX-B" ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin on birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar ilave edilmiştir.

            "I sayılı liste kapsamında yer alan maddelerin, Makedonya menşeli olanlarının aynı zamanda IX-A sayılı listede yer alması durumunda, IX-A sayılı listede belirtilen gümrük vergisi oranları uygulanır.

            II sayılı liste kapsamında yer alan maddelerin, Makedonya menşeli olanlarının IX-B sayılı listede yer alması durumunda, IX-B sayılı listede belirtilen gümrük vergisi oranları uygulanır. Ancak IX-B sayılı listede yer alan maddelerin, aynı zamanda V sayılı listede yer alanları için ise, V sayılı listede belirtilen gümrük vergisi oranları uygulanır.

            II sayılı listenin 25-97 Fasılları kapsamında bulunan maddelerin Makedonya menşeli olanlarının IX-B sayılı listede yer almaması durumunda, gümrük vergisi sıfır olarak uygulanır."

            Madde 2- Bu Karar 1/9/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

İLGİLİ TABLO 18/10/2000 TARİHLİ VE 24204 SAYILI RESMİ GAZETEDEDİR.