Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 26.03.2000 Pazar Sayı: 24001 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : İhracat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

KARAR SAYISI:2000/248


            Ekli "İhracat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 15/2/2000 tarihli ve 2000/2 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun değişik 1 inci maddesi ile 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (C) bendine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/2/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

                                                                                                      Süleyman DEMİREL
                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan

İhracat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar            Madde 1- 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Karar'ı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.