Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

KARAR SAYISI:2000/537


            20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

            Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 21/4/2000 tarihli ve 24851 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci ve 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/4/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                      Süleyman DEMİREL
                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar            Madde 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'na VI-A ve VI-B sayılı listeler ilave edilmiş, aynı Kararın değişik 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan parantez içindeki ifadeye "VI-A ve VI-B" ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar ilave edilmiştir.

            "I, III ve IV sayılı listeler kapsamında yer alan maddelerin, Polonya menşeli olanlarının aynı zamanda VI-A sayılı listede yer alması durumunda, VI-A sayılı listede belirtilen gümrük vergisi ve varsa Toplu Konut Fonu oranları uygulanır.

            II sayılı liste kapsamında yer alan maddelerin Polonya menşeli olanlarının VI-B sayılı listede yer alması durumunda, VI-B sayılı listede belirtilen gümrük vergisi oranları uygulanır. Ancak, VI-B sayılı listede yer alan maddelerin, aynı zamanda V sayılı listede yer alanları için ise, V sayılı listede belirtilen gümrük vergisi oranları uygulanır.

            II sayılı listenin 25-97 Fasılları kapsamında bulunan maddelerin Polonya menşeli olanlarının VI-B sayılı listede yer almaması durumunda, gümrük vergisi sıfır olarak uygulanır."

            Madde 2- Bu Karar 1/5/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
  

(VI-A) SAYILI LİSTE

İLGİLİ TABLOLAR 16/05/2000 TARİHLİ VE 24051 SAYILIRESMİ GAZETENİN 81-107 SAYFALARI ARASINDADIR.