Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 05.02.2000 Cumartesi Sayı: 23955 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : Macaristan Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Mısır ile Mısır ve Buğday Kepeği İthalatında Tarife Kontenjanı Açılmasına İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/55


            Ekli "Macaristan Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Mısır ile Mısır ve Buğday Kepeği İthalatında Tarife Kontenjanı Açılmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 11/1/2000 tarihli ve 1106 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun değişik 19 uncu maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/1/2000 tarihinde kararlaştirilmiştir. 

                                                                                                      Süleyman DEMİREL
                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan

Macaristan Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Mısır ile Mısır ve Buğday Kepeği İthalatında Tarife Kontenjanı Açılmasına İlişkin Karar            Madde 1- Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret  Anlaşmasi çerçevesinde kurulan Ortak Komitenin, 25/11/1999 tarihli ve 99/13669 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan 7/10/1999 tarihli ve 99/2 sayılı Kararı uyarınca, 30 Nisan 1995 tarihli ve 95/6814 sayılı İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota İdaresi ve Tarife Kontenjanı Hakkında Karar çerçevesinde, aşagida gümrük tarife ve istatistik pozisyonlari belirtilen Macaristan Cumhuriyeti menşeli ve çikişli tarim ürünleri için karşilarinda gösterilen miktarlarda tarife kontenjani açilmiştir.
 
G.T.İ.P.
Madde İsmi
Tarife Kontenjanı Miktarı
Tarife Kontenjanı Dönemi
Uygulanacak G.V. (%)
1005.90
Diğerleri
55.000 Ton
01.01.2000 - 31.05.2000
0
2302.10
Mısırdan elde edilenler
10.000 Ton
31.12.2000'e kadar
0
2302.30
Buğdaydan elde edilenle
            Madde 2- 1 inci maddede belirtilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, aynı madde kapsamı listede gösterilen gümrük vergisi uygulanır. 

            Madde 3- Tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. İthal lisansının fiili ithalat sırasında ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir.

            Madde 4- Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtım ve yönetimi ile ithalatçılar tarafından yapılacak ithal lisansı başvurularina ilişkin usul ve esaslar, Diş Ticaret Müsteşarligi'nca yayımlanacak tebliğle belirlenir.

            Madde 5- Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat  hükümleri uygulanır.

            Madde 6- Bu Karar 31/12/2000 tarihine kadar geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 7- Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.