Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 18.05.2000 Perşembe Sayı: 24053 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

KARAR SAYISI:2000/619


            20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

            Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlı ğı'nın 21/4/2000 tarihli ve 24852 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/4/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

                                                                                                      Süleyman DEMİREL
                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar            Madde 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı eki I Sayılı Liste'de yer alan ve ilişikte gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

            Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
  

27/4/2000 Tarihli ve 2000/619 Sayılı Kararnamenin Eki
LİSTE

 
 
G.T.İ.P.
MADDE İSMİ
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)AB ve
EFTA
ROM.
LİT.
ÇEK.
SLO.
EST.
D.Ü.
1005.90.00.00.00
Diğerleri
30
30
30
30
30
20
30
1007.00.90.00.00
Diğerleri
30
30
30
30
30
30
30
1008.20.00.00.11
Darı
30
30
30
30
30
30
30
1008.20.00.00.12
Akdarı
30
30
30
30
30
30
30