Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 07.07.2000 Cuma Sayı: 24102 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

KARAR SAYISI:2000/815


            20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

            Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 18/5/2000 tarihli ve 31427 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/6/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

                                                                                                      Ahmet Necdet SEZER
                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan

  
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar


            Madde 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'na VII-A ve VII-B sayılı listeler ilave edilmiş, aynı Kararın değişik 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan parantez içindeki ifadeye "VII-A ve VII-B" ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar ilave edilmiştir.

            "III ve IV sayılı listeler kapsamında yer alan maddelerin, Slovenya menşeli olanlarının aynı zamanda VII-A sayılı listede yer alması durumunda, VII-A sayılı listede belirtilen gümrük vergisi ve varsa Toplu Konut Fonu oranları uygulanır.

            II sayılı liste kapsamında yer alan maddelerin Slovenya menşeli olanlarının VII-B sayılı listede yer alması durumunda, VII-B sayılı listede belirtilen gümrük vergisi oranları uygulanır. Ancak, VII-B sayılı listede yer alan maddelerin, aynı zamanda V sayılı listede yer alanları için ise, V sayılı listede belirtilen gümrük vergisi oranları uygulanır.

            II sayılı listenin 25-97 Fasılları kapsamında bulunan maddelerin Slovenya menşeli olanlarının VII-B sayılı listede yer almaması durumunda, gümrük vergisi sıfır olarak uygulanır."

            Madde 2- Bu Karar 1/6/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
   

İLGİLİ TABLOLAR 07/07/2000 TARİH VE 24102 SAYILI RESMİ GAZETEDEDİR.