Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 28.07.2000 Cuma Sayı: 24123 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

KARAR SAYISI:2000/881


            20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

            Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 7/6/2000 tarihli ve 35783 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci ve 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/6/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

                                                                                                      Ahmet Necdet SEZER
                                                                                                 CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan

 

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar


             Madde 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı Eki II Sayılı Liste'de yer alan ve ilişikte gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

            Madde 2- Bu Karar 1/7/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
  

İLGİLİ TABLO 28/07/2000 TARİH VE 24123 SAYILI RESMİ GAZETEDEDİR.