Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 16.02.2001 Cuma Sayı: 24320 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

KARAR SAYISI:2001/2006


             20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

             Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 22/1/2001 tarihli ve 5385 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 29/1/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

                                                                                                      Ahmet Necdet SEZER
                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
           Başbakan

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar             Madde 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı Eki I Sayılı Liste'de yer alan ve ilişikte gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

             Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3- Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.
 
G.T.İ.P.
MADDE İSMİ
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB ve EFTA
ROM.
LİT.
EST.
ÇEK.
SLO.
POL.
MAK
D.Ü.
1005.90.00.00.00
Diğerleri
25
25
25
20
25
25
25
25
25
1007.00.90.00.00
Diğerleri
25
25
25
25
25
25
25
25
25
1008.20.00.00.11
Darı
25
25
25
25
25
25
25
25
25
1008.20.00.00.12
Akdarı
25
25
25
25
25
25
25
25
25