Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 07.11.1998 Cumartesi Sayı: 23516 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı  

KONU : İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR 

KARAR SAYISI:98/11902
   
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Karar Sayısı: 98/11902 
Bakanlar Kurulundan 
            20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. 

            Ekli "İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 27/10/1998 tarihli ve 58727 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun değişik 19 ve 20 nci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/11/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

SÜLEYMAN DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
            MESUT YILMAZ
            BAŞBAKAN

 

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Karar 
 
            Madde 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'nın eki I sayılı Liste'de yer alan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.
 
 
 
G.T.İ.P
 
 
MADDE İSMİ
AT ve EFTA 
ülkeleri için G.V.
Diğer Ülkeler İçin G.V.
1003.00.90.00.11 Beyaz arpa
85
85
1003.00.90.00.19 Diğerleri
85
85
1005.90.00.00.00 Diğerleri
60
60
1007.00.90.00.00 Diğerleri
60
60
1008.20.00.00.11 Darı
60
60
1008.20.00.00.12 Akdarı
60
60

            Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.