Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 01.12.1998 Salı Sayı: 23540 (Asıl) 
  Bakanlar Kurulu Kararı   
   
Konu              :  İhracatı Teşvik Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
KARAR SAYISI:98/11952
       
            Ekli "İhracatı Teşvik Kararı'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 3/11/1998 tarihli ve 98/91 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3 üncü, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 10/11/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
            Mesut YILMAZ
            Başbakan
 
İhracatı Teşvik Kararı'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
 
            Madde 1- 13/6/1994 tarihli ve 94/5782 sayılı Kararnamenin eki İhracatı eşvik Kararı'nın 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

            "Yukarıda sayılan istisnalar, ihracatın finansmanında kullanılmak üzere bankaların Türk Eximbank'a kullandırdıkları kredilere de uygulanır."

            Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.