Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 01.08.1999 Pazar Sayı: 23773 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı   
  
KONU : İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
 
KARAR SAYISI:99/13100
    
            20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. 

            Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 30/6/1999 tarihli ve 33826 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun değişik 19 ve 20 nci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/7/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                      Süleyman DEMİREL 
                                                                                                       CUMHURBAŞKANI 

            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 

            Madde 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı eki II Sayılı Liste'de yer alan ve ilişikte gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir. 

            Madde 2- Bu Karar 1/7/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
 

 
 
G.T.İ.P.  MADDE İSMİ
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB ve EFTA
E.A.G.Ü.
İSR.
ROM.
MAC.
LİT.
ÇEK.
SLO.
BUL.
EST.
D.Ü.
0505.10.90.00.00 Diğerleri
0
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0505.90.00.00.00 Diğerleri
0
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0509.00.90.00.11 Hazırlanmış süngerler
0
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
0509.00.90.00.12 Sünger döküntüleri
0
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
1302.12.00.10.11 Meyan balı
0
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
1302.12.00.10.12 Meyan özü
0
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
1302.12.00.90.11 Meyan balı
0
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
1302.12.00.90.12 Meyan özü
0
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
1302.13.00.00.00 Şerbetçi otundan elde edilenler
0
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
1302.20.10.90.00 Diğerleri
0
20
20
20
20
20
20
20
20
20
1302.20.90.90.00 Diğerleri
0
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
1302.31.00.10.00 Eterifiye veya esterifiye edilmiş olanlar
0
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
1302.31.00.90.00 Diğerleri
0
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
1302.32.10.10.00 Eterifiye veya esterifiye edilmiş olanlar
0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1302.32.10.90.00 Diğerleri
0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1505.10.00.00.00 Ham yapağı yağı
0
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
1505.90.00.00.11 Lanolin
0
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
1505.90.00.00.19 Diğerleri
0
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
1506.00.00.00.11 At cinsi hayvanlar, hipopotam, ayı, tavşan, kara yengeci "kaplumbağa ve benzerlerinin katı yağları (kemik, kemik iliği ve döküntülerinden elde edilen katı yağlar dahil)
0
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
1506.00.00.00.12 Paça yağları
0
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
1506.00.00.00.13 Sıvı kemik yağı
0
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
1506.00.00.00.19 Diğerleri
0
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
1515.60.90.00.00 Diğerleri
0
0
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
1516.20.10.00.00 Hidrojene hint yağı (opalwax)
0
0
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
1517.10.90.00.00 Diğerleri
0
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
1517.90.93.00.00 Eşyanın kalıptan çıkarılmasında kullanılan yenilen karışım ve müstahzarlar
0
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
1518.00.10.00.00 Linoksin
0
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
1518.00.91.00.00  Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış veya vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir şekilde değiştirilmiş) (15.16 pozisyonundakiler hariç)
0
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
1518.00.99.00.00 Diğerleri
0
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
1520.00.00.10.00 Ham gliserin
0
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
1520.00.00.90.00 Diğerleri
0
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
1521.10.90.00.00 Diğerleri
0
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
1522.00.10.00.00 Degra
0
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
1702.90.10.00.00 Kimyaca saf maltoz
0
14
14
14
14
14
14
14
14
14
1704.90.10.00.00 Ağırlık itibariyle %10'dan fazla sakkaroz içeren fakat diğer katı maddeleri içermeyen meyan kökü hülasaları
0
14,7
14,7
14,7
14,7
14,7
14,7
14,7
0
14,7
1803.10.00.00.00 Yağı alınmamış
0
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
1803.20.00.00.00 Tamamen veya kısmen yağı alınmış
0
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
1804.00.00.00.00 Kakao yağı (katı ve sıvı)
0
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
1805.00.00.00.00 Kakao tozu (ilave şeker veya diğer Tatlandırıcı maddeler içermeyenler)
0
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
1806.10.15.00.00 Sakkaroz içermeyenler veya ağırlık itibariyle %5'den az sakkaroz (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) veya sakkaroz olarak ifade edilen izoglikoz içerenler
0
8,3
8,3
8,3
8,3
0
8,3
8,3
8,3
8,3
1901.90.91.00.00 Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, glikoz veya nişasta içermeyen veya %1,5'dan az katı sütyağı, %5 sakkaroz (invert şeker dahil) veya izoglikoz, %5 glikoz veya nişasta içerenler (04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerin toz halindeki gıda müstahzarları hariç)
0
14
14
14
14
14
14
14
14
14
2001.90.60.00.00 Palm meyvesi içi
0
11,7
11,7
0
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
2008.11.10.00.00 Yer fıstığı ezmesi (hamur halinde)
0
14
14
14
14
14
14
14
14
14
2008.91.00.00.00 Palm meyvası içi
0
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
2101.11.11.10.00 Katı halde
0
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
2101.11.11.90.11 Perakende satılacak haldeki kurutulmuş kahve hülasaları
0
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
2101.11.11.90.12 Dökme haldeki kurutulmuş kahve hülasaları
0
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
2101.11.11.90.19 Diğerleri
0
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
2101.11.19.10.00 Katı halde
0
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
2101.11.19.90.11 Perakende satılacak haldeki kurutulmuş kahve hülasaları
0
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
2101.11.19.90.12  Dökme haldeki kurutulmuş kahve hülasaları
0
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
2101.11.19.90.19 Diğerleri
0
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
2101.12.92.10.00 Katı süt yağı, süt proteinleri, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen veya %1,5'dan az katı süt yağı, %2,5'den az süt proteinleri, %5'den az sakkaroz veya izoglikoz, %5'den az nişasta veya glikoz içerenler
0
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
2101.12.92.90.00 Diğerleri
0
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
2101.30.11.00.00 Kavrulmuş hindiba
0
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
2101.30.91.00.00 Kavrulmuş hindibadan elde edilenler
0
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
2102.10.10.00.00 Kültür mayaları
0
11,9
11,9
11,9
11,9
11,9
11,9
11,9
0
11,9
2102.10.90.10.00 Bira mayası
0
16,1
16,1
16,1
16,1
16,1
16,1
16,1
0
16,1
2102.10.90.90.00 Diğerleri
0
16,1
16,1
16,1
16,1
16,1
16,1
16,1
0
16,1
2102.20.11.10.00 Bira mayası
0
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
0
9,1
2102.20.11.90.00 Diğerleri
0
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
0
9,1
2102.20.19.10.00 Bira mayası
0
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
0
5,6
2102.20.19.90.00 Diğerleri
0
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
0
5,6
2102.20.90.10.00 Tek hücreli algler
0
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0
0,3
2102.20.90.90.00 Diğerleri
0
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0
0,3
2102.30.00.00.00 Hazırlanmış kabartma tozları
0
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
0
6,7
2103.10.00.00.00 Soya sosu
0
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
2103.20.00.00.00 Domates ketçapı ve diğer domates  
sosları
0
11,2
11,2
11,2
11,2
11,2
11,2
11,2
11,2
11,2
2103.30.10.00.11 Net ağırlığı 1 kg veya daha az olanlar
0
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
2103.30.10.00.12 Net ağırlığı 1 kg.dan fazla olanlar
0
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
2103.30.90.00.00 Hazır hardal
0
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
2103.90.90.00.11 Acı biber sosu
0
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
2103.90.90.00.12 Çemen
0
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
2103.90.90.00.19 Diğerleri
0
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
2104.10.10.00.11 Et suyu tabletleri
0
12,6
12,6
0
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
2104.10.10.00.12 Çorbalar
0
12,6
12,6
0
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
2104.10.10.00.19 Diğerleri
0
12,6
12,6
0
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
2104.10.90.00.11 Çorbalar
0
12,6
12,6
0
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
2104.10.90.00.19 Diğerleri
0
12,6
12,6
0
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
2104.20.00.00.00 Karışım halindeki homojenize gıda  
müstahzarları
0
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
2106.10.20.00.11 Diyet mamaları
0
14
14
14
14
14
14
14
14
14
2106.10.20.00.19 Diğerleri
0
14
14
14
14
14
14
14
14
14
2106.90.20.00.00 Bileşik alkol müstahzarları (içki  
imalinde kullanılan koku veren  
maddeler esaslı olanlar hariç)
0
18,9
MİN 1,1
e/
%vol/hl
18,9
MİN 1,1
e/
%vol/hl
18,9
MİN 1,1
e/
%vol/hl
18,9
MİN 1,1
e/
%vol/hl
18,9
MİN 1,1
e/
%vol/hl
18,9
MİN 1,1
e/
%vol/hl
18,9
MİN 1,1
e/
%vol/hl
18,9
MİN 1,1
e/
%vol/hl
18,9
MİN 1,1
e/
%vol/hl
2106.90.92.00.00 Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz,  
nişasta veya glikoz içermeyen veya  
ağırlık itibariyle %1,5'ten az katı  
sütyağı, %5'ten az sakkaroz veya  
izoglikoz, %5'ten az glikoz veya  
nişasta içerenler
0
14
14
14
14
14
14
14
14
14
2201.10.11.00.00 Karbonatlandırılmamış
0
0,7
0,7
0
0,7
0,7
0,7
0,7
0
0,7
2201.10.19.00.00 Diğerleri
0
0,7
0,7
0
0,7
0,7
0,7
0,7
0
0,7
2201.10.91.00.00 Karbonatlandırılmamış
0
0,7
0,7
0
0,7
0,7
0,7
0,7
0
0,7
2201.10.99.00.00 Diğerleri
0
0,7
0,7
0
0,7
0,7
0,7
0,7
0
0,7
2202.10.00.00.11 Sade gazozlar
0
10,5
10,5
0
10,5
10,5
0
10,5
0
10,5
2202.10.00.00.12 Meyvalı gazozlar
0
10,5
10,5
0
10,5
10,5
0
10,5
0
10,5
2202.10.00.00.13 Kolalı gazozlar
0
10,5
10,5
0
10,5
10,5
0
10,5
0
10,5
2202.10.00.00.19 Diğerleri
0
10,5
10,5
0
10,5
10,5
0
10,5
0
10,5
2202.90.10.00.00 04.01 ila 04.04 Pozisyonlarındaki  
ürünleri veya bu pozisyonlardaki  
ürünlerden elde edilen katı yağı içermeyenler
0
10,5
10,5
0
10,5
10,5
10,5
10,5
0
10,5
2203.00.01.00.00 Şişede olanlar
0
9
4,5
9
9
9
9
9
9
9
2203.00.09.00.00 Diğerleri
0
9
4,5
9
9
9
9
9
9
9
2203.00.10.00.00 Muhtevası 10 litreyi geçen kaplarda  
olanlar
0
9
4,5
9
9
9
9
9
9
9
2205.10.10.00.00 Alkol derecesi hacim itibariyle %18  
veya daha az olanlar
0
11,9e/hl
11,9e/hl
0
11,9e/hl
11,9e/hl
11,9e/hl
11,9e/hl
11,9e/hl
11,9e/hl
2205.10.90.00.11 Alkol derecesi hacim itibariyle %18'den fazla fakat %22'den az  
olanlar
0
1( e/
%vol/hl
+7 e/hl
1 e/
%vol/hl
+7 e/hl
0
1 e/
%vol/hl
+7 e/hl
1 e/ 1 e/
%vol/hl
+7 e/hl
1 e/
%vol/hl
+7 e/hl
1 e/
%vol/hl
+7 e/hl
1 e/
%vol/hl
+7 e/hl
%vol/hl
+7 e/hl
2205.10.90.00.12 Alkol derecesi hacim itibariyle %22'den fazla olanlar
0
1 e/
%vol/hl
+7 e/hl
1 e/
%vol/hl
+7 e/hl
0
1 e/
%vol/hl
+7 e/hl
1 e/
%vol/hl
+7 e/hl
1 e/
%vol/hl
+7 e/hl
1 e/
%vol/hl
+7 e/hl
1 e/
%vol/hl
+7 e/hl
1 e/
%vol/hl
+7 e/hl
2205.90.10.00.00 Alkol derecesi hacim itibariyle %18  
veya daha az olanlar
0
9,8e/hl
9,8e/hl
0
9,8e/hl
9,8e/hl
9,8e/hl
9,8e/hl
9,8e/hl
9,8e/hl
2205.90.90.00.11 Alkol derecesi hacim itibariyle %18  
'den fazla fakat %22'den az olanlar
0
1 e/
%vol/hl
1 e/
%vol/hl
0
1 e/
%vol/hl
1 e/
%vol/hl
1 e/
%vol/hl
1 e/
%vol/hl
1 e/
%vol/hl
1 e/
%vol/hl
2205.90.90.00.12 Alkol derecesi hacim itibariyle %22  
'den fazla olanlar
0
1 e/
%vol/hl
1 e/
%vol/hl
0
1 e/
%vol/hl
1 e/
%vol/hl
1 e/
%vol/hl
1 e/
%vol/hl
1 e/
%vol/hl
1 e/
%vol/hl
2207.10.00.90.00 Diğerleri
0
21e/hl
21e/hl
21e/hl
21e/hl
21e/hl
21e/hl
21e/hl
21e/hl
21e/hl
2207.20.00.90.00 Diğerleri
0
11,2e/hl
11,2e/hl
11,2e/hl
11,2e/hl
11,2e/hl
11,2e/hl
11,2e/hl
11,2e/hl
11,2e/hl
2208.40.11.00.00 Saf alkolün hektolitresinde 225 gram veya daha fazla etil ve metil alkolden  
başka uçucu maddeler içeren rom (%  
10 toleransla)
0
0
0,65e/hl
%vol/hl
+3,5e/hl
0,65e/hl
%vol/hl
+3,5e/hl
0
%vol/hl
+3,5e/hl
0
%vol/hl
+3,5e/hl
%vol/hl
+3,5e/hl
0
%vol/hl
+3,5e/hl
2208.40.31.00.11 Rom
0
0,65e/
%vol/hl
+3,5e/hl
0,65e/
%vol/hl
+3,5e/hl
0
0,65e/
%vol/hl
+3,5e/hl
0
0,65e/
%vol/hl
+3,5e/hl
0,65e/
%vol/hl
+3,5e/hl
0
0,65e/
%vol/hl
+3,5e/hl
2208.40.31.00.12 Tafia
0
0,65e/
%vol/hl
+3,5e/hl
0,65e/
%vol/hl
+3,5e/hl
0
0,65e/
%vol/hl
+3,5e/hl
0
0,65e/
%vol/hl
+3,5e/hl
0,65e/
%vol/hl
+3,5e/hl
0
0,65e/
%vol/hl
+3,5e/hl
2208.40.39.00.11 Rom
0
0,65e/
%vol/hl
+3,5e/hl
0,65e/
%vol/hl
+3,5e/hl
0
0,65e/hl
%vol/hl
+3,5e/hl
0
0,65e/
%vol/hl
+3,5e/hl
0,65e/
%vol/hl
+3,5e/hl
0
0,65e/
%vol/hl
+3,5e/hl
2208.40.39.00.12 Tafia
0
0,65e/
%vol/hl
+3,5e/hl
0,65e/
%vol/hl
+3,5e/hl
0
0,65e/
%vol/hl
+3,5e/hl
0
0,65e/
%vol/hl
+3,5e/hl
0,65e/
%vol/hl
+3,5e/hl
0
0,65e/
%vol/hl
+3,5e/hl
2208.40.51.00.00 Saf alkolün hektolitresinde 225 gram veya daha fazla etil ve metil alkolden  
başka uçucu maddeler içeren rom (% 10 toleransla)
0
0,65e/
%vol/hl
0,65e/
%vol/hl
0
0,65e/hl
%vol/hl
0
0,65e/
%vol/hl
0,65e/
%vol/hl
0
0,65e/
%vol/hl
2208.40.91.00.11 Rom
0
0,65e/
%vol/hl
0,65e/
%vol/hl
0
0,65e/hl
%vol/hl
0
0,65e/
%vol/hl
0,65e/
%vol/hl
0
0,65e/
%vol/hl
2208.40.91.00.12 Tafia
0
0,65e/
%vol/hl
0,65e/
%vol/hl
0
0,65e/hl
%vol/hl
0
0,65e/
%vol/hl
0,65e/
%vol/hl
0
0,65e/
%vol/hl
2208.40.99.00.00 Diğerleri
0
0,65e/
%vol/hl
0,65e/
%vol/hl
0
0,65e/hl
%vol/hl
0
0,65e/
%vol/hl
0,65e/
%vol/hl
0
0,65e/
%vol/hl
2208.90.91.90.00 Diğerleri
0
1,1e/
%vol/hl
+7 e/hl
1,1e/
%vol/hl
+7 e/hl
0
1,1e/
%vol/hl
+7e/hl
1,1e/
0
%vol/hl
+7e/hl
1,1e/
%vol/hl
+7e/hl
0
1,1e/
%vol/hl
+7e/hl
2208.90.99.90.00 Diğerleri
0
1,1e/
%vol/hl
1,1e/
%vol/hl
0
1,1e/
%vol/hl
0
1,1e/
%vol/hl
1,1e/
%vol/hl
0
1,1e/
%vol/hl
2402.10.00.00.00 Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar
0
30,3
30,3
30,3
30,3
30,3
30,3
30,3
30,3
30,3
2402.20.10.00.00 Karanfil içerenler
0
23,3
23,3
23,3
23,3
23,3
23,3
23,3
23,3
23,3
2402.20.90.00.11 Şark tipi tütünden mamul sigaralar
0
63
63
63
63
63
63
63
63
63
2402.20.90.00.19 Diğer tütünlerden mamul sigaralar
0
63
63
63
63
63
63
63
63
63
2402.90.00.00.00 Diğerleri
0
63
63
63
63
63
63
63
63
63
2403.10.10.00.11 Pipo tütünleri
0
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
2403.10.10.00.12 Sigaralık tütünler
0
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
2403.10.10.00.19 Diğerleri
0
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
2403.10.90.00.11 Pipo tütünleri
0
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
2403.10.90.00.12 Sigaralık tütünler
0
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
2403.10.90.00.19 Diğerleri
0
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
2403.91.00.00.00 "Homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün
0
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün
0
45,5
45,5
45,5
45,5
45,5
45,5
45,5
45,5
45,5
2403.99.90.00.00 Diğerleri
0
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2