Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 11.09.1999 Cumartesi Sayı: 23813 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı   
  
KONU : İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
 
KARAR SAYISI:99/13256
    
            Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 13/8/1999 tarihli ve 43082 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun değişik 19 ve 20 nci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 19/8/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                        Süleyman DEMİREL 
                                                                                                        CUMHURBAŞKANI 

            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

            Madde 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'nın eki I. Sayılı Liste'de yer alan ve ekli listede gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir. 

            Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür. 

            19/8/1999 Tarihli ve 99/13256 Sayılı Kararnamenin Eki 

            LİSTE 
 

G.T.İ.P.  MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB ve EFTA  ROM. LİT. ÇEK. SLO. EST. D.Ü.
1005.90.00.00.00 Diğerleri  50 50 50 50 50 20 50
1007.00.90.00.00 Diğerleri  50 50 50 50 50 30 50
1008.20.00.00.11 Darı  50 50 50 50 50 30 50
1008.20.00.00.12 Akdarı  50 50 50 50 50 30 50