Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 11.10.1999 Pazartesi Sayı: 23843 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı 
 
KONU : İthalat Rejimi Kararına Ek Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

KARAR SAYISI:99/13346

 
            15/1/1999 tarihli ve 99/12331 sayılı Kararnamenin eki "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 27/8/1999 tarihli ve 45635 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun değişik 19 ve 20 nci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/9/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                        Süleyman DEMİREL
                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan

2/9/1999 Tarihli ve 99/13346 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR

           Madde 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'nda değişiklik yapan 15/1/1999 tarihli ve 99/12331 sayılı Kararnamenin eki "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 5- Bu Karar'ın; 1 ve 2 nci maddeleriyle yeniden düzenlenen (I) ve (II) sayılı listelerde belirtilen maddelerden, (Ek-A) listede yer alanlara ilişkin düzenleme 7/2/1999 tarihinde, diğer hükümleri 1/1/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer."

           Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 3- Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

2/9/1999 Tarihli ve 99/13346 Sayılı Kararnamenin Eki
LİSTE

                                                                                                                                            Ek-A

 
G.T.İ.P. 
MADDE İSMİ
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB ve EFTA 
ROM.
LİT.
ÇEK.
SLO.
EST.
D.Ü.
0408.11.20.00.00
İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar
   56
  56
  56
  56
  56
  49
  56
0408.11.80.00.00
Diğerleri
   56
  56
  56
  56
  56
  49
  56
0408.19.20.00.00
İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar
   56
  56
  56
  56
  56
  49
  56
0408.19.81.00.00
Sıvı halde 
   56
  56
  56
  56
  56
  49
  56
0408.19.89.00.00
Dondurulmuş
   56
  56
  56
  56
  56
  49
  56
0408.91.20.00.00
İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar
   56
  56
  56
  56
  56
  49
  56
0408.91.80.00.00
Diğerleri
   56
  56
  56
  56
  56
  49
  56
0408.99.20.00.00
İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar
   56
  56
  56
  56
  56
  49
  56
0408.99.80.00.00
Diğerleri
   56
  56
  56
  56
  56
  49
  56
0703.10.11.00.00
Arpacık soğanı
 52.2
52.2
52.2
52.2
52.2
  50
52.2
0703.10.19.00.11
Kuru soğan
 52.2
52.2
52.2
52.2
52.2
  50
52.2
0703.10.19.00.12
Taze soğan
 52.2
52.2
52.2
52.2
52.2
  50
52.2
0703.10.90.00.00
Şalotlar
 52.2
52.2
52.2
52.2
52.2
  50
52.2
0703.20.00.00.11
Taze sarımsak
 52.2
52.2
52.2
52.2
52.2
  50
52.2
0703.20.00.00.12
Kuru sarımsak
 52.2
52.2
52.2
52.2
52.2
  50
52.2
0703.90.00.00.11
Pırasa 
 52.2
52.2
52.2
52.2
52.2
  50
52.2
0703.90.00.00.12
Soğanımsı sebzeler
 52.2
52.2
52.2
52.2
52.2
  50
52.2
0707.00.05.00.00
Hıyarlar
 31.3
31.3
31.3
31.3
31.3
  28
31.3
0707.00.90.00.00
Kornişonlar
 31.3
31.3
31.3
31.3
31.3
  28
31.3
0713.10.90.00.11
Yem bezelyesi
 22.1
22.1
22.1
22.1
22.1
  17
22.1
0713.10.90.00.19
Diğerleri
 22.1
22.1
22.1
22.1
22.1
  17
22.1
0713.20.00.00.19
Diğerleri
 22.1
22.1
22.1
22.1
22.1
  17
22.1
0713.31.00.00.19
Diğerleri 
 22.1
22.1
22.1
22.1
22.1
   6
22.1
0713.32.00.00.19
Diğerleri
 22.1
22.1
22.1
22.1
22.1
   6
22.1
0713.33.90.00.00
Diğerleri
 22.1
22.1
22.1
22.1
22.1
   6
22.1
0713.39.00.00.19
Diğerleri
 22.1
22.1
22.1
22.1
22.1
   6
22.1
0713.40.00.00.12
Yeşil mercimek
 22.1
22.1
22.1
22.1
22.1
  17
22.1
0713.40.00.00.13
Kırmızı mercimek
 22.1
22.1
22.1
22.1
22.1
  17
22.1
0713.40.00.00.19
Diğerleri
 22.1
22.1
22.1
22.1
22.1
  17
22.1

                                                                                                    I SAYILI LİSTE
 

G.T.İ.P.
MADDE İSMİ 
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB ve EFTA 
ROM.
LİT.
ÇEK.
SLO.
EST.
D.Ü.
0713.50.00.00.19
Diğerleri
 22.1
22.1
22.1
22.1
22.1
  17
22.1
0713.90.90.00.11
Börülce
 22.1
22.1
22.1
22.1
22.1
  17
22.1
0713.90.90.00.12
Barbunya
 22.1
22.1
22.1
22.1
22.1
  17
22.1
0713.90.90.00.19
Diğerleri
 22.1
22.1
22.1
22.1
22.1
  17
22.1
1202.10.90.00.00
Diğerleri
 34.2
34.2
34.2
34.2
34.2
  30
34.2
1202.20.00.00.00
Kabuksuz (kırılmış olsun olmasın)
 34.2
34.2
34.2
34.2
34.2
  30
34.2

                                                                                                                                I SAYILI LİSTE

                                                                                                                                Ek-A
 

G.T.İ.P. 
MADDE İSMİ
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) *
AB ve EFTA 
E.A.G.Ü.
İSR.
ROM.
MAC.
LİT.
ÇEK.SLO.
BUL.
EST.
D.Ü.
7210.70.31.00.00
Krom oksitleri veya krom ve krom oksitleriyle kaplanmış ürünler ve  tenekeler (verniklenmiş) 
    0 
      12
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
  12
7210.70.39.10.00
Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler 
    0
      12
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
  12
7210.70.39.90.00
Diğerleri 
    0
      12
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
  12

                                                                                                                    II SAYILI LİSTE