Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 26.11.1999 Cuma Sayı: 23888 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı  
 
KONU : İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

KARAR SAYISI:99/13520

   
            Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 6/10/1999 tarihli ve 52980 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun değişik 19 ve 20 nci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca8/10/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                      Süleyman DEMİREL
                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

            Madde 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'nın eki I Sayılı Liste'de yer alan ve ekli listede gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

            Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

8/10/1999 Tarihli ve 99/13520 Sayılı Kararnamenin Eki
LİSTE 

 
G.T.İ.P.
MADDE İSMİ
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB ve EFTA
ROM.
LİT.
ÇEK.
SLO.
EST.
D.Ü.
0102.90.05.00.11
Buzağı-malak
142,5
142,5
70
142,5
142,5
115
142,5
0102.90.05.00.12
Dana
142,5
142,5
70
142,5
142,5
115
142,5
0102.90.05.00.13
Tosun
142,5
142,5
70
142,5
142,5
115
142,5
0102.90.05.00.19
Diğerleri
142,5
142,5
70
142,5
142,5
115
142,5
0102.90.21.00.11
Buzağı-malak
142,5
142,5
70
142,5
142,5
115
142,5
0102.90.21.00.12
Dana
142,5
142,5
70
142,5
142,5
115
142,5
0102.90.21.00.13
Tosun
142,5
142,5
70
142,5
142,5
115
142,5
0102.90.21.00.19
Diğerleri
142,5
142,5
70
142,5
142,5
115
142,5
0102.90.29.00.11
Buzağı-malak
142,5
142,5
70
142,5
142,5
115
142,5
0102.90.29.00.12
Dana
142,5
142,5
70
142,5
142,5
115
142,5
0102.90.29.00.13
Tosun
142,5
142,5
70
142,5
142,5
115
142,5
0102.90.29.00.19
Diğerleri
142,5
142,5
70
142,5
142,5
115
142,5
0102.90.41.00.11
Buzağı-malak
142,5
142,5
70
142,5
142,5
115
142,5
0102.90.41.00.12
Dana
142,5
142,5
70
142,5
142,5
115
142,5
0102.90.41.00.13
Tosun
142,5
142,5
70
142,5
142,5
115
142,5
0102.90.41.00.19
Diğerleri
142,5
142,5
70
142,5
142,5
115
142,5
0102.90.49.00.11
Buzağı-malak
142,5
142,5
70
142,5
142,5
40
142,5
0102.90.49.00.12
Dana
142,5
142,5
70
142,5
142,5
40
142,5
0102.90.49.00.13
Tosun
142,5
142,5
70
142,5
142,5
115
142,5
0102.90.49.00.19
Diğerleri
142,5
142,5
70
142,5
142,5
115
142,5
0102.90.51.00.00
Kasaplık olanlar
142,5
142,5
70
142,5
142,5
115
142,5
0102.90.59.00.00
Diğerleri
142,5
142,5
70
142,5
142,5
115
142,5
0102.90.61.00.00
Kasaplık olanlar
142,5
142,5
70
142,5
142,5
115
142,5
0102.90.69.00.00
Diğerleri
142,5
142,5
70
142,5
142,5
115
142,5
0102.90.71.00.00
Kasaplık olanlar
142,5
142,5
70
142,5
142,5
115
142,5
0102.90.79.00.00
Diğerleri
142,5
142,5
70
142,5
142,5
115
142,5

 
G.T.İ.P.
MADDE İSMİ
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB ve EFTA
ROM.
LİT.
ÇEK.
SLO.
EST.
D.Ü.
0102.90.90.00.00
Diğerleri
142,5
142,5
70
142,5
142,5
115
142,5
0103.91.10.00.00
Evcil türler
80,7
80,7
80,7
80,7
80,7
75
80,7
0103.91.90.00.00
Diğerleri
80,7
80,7
80,7
80,7
80,7
75
80,7
0103.92.11.00.00
Ağırlığı en az 160 kg. olan ve en az bir defa doğurmuş domuzlar
80,7
80,7
80,7
80,7
80,7
75
80,7
0103.92.19.00.00
Diğerleri
80,7
80,7
80,7
80,7
80,7
75
80,7
0103.92.90.00.00
Diğerleri
80,7
80,7
80,7
80,7
80,7
75
80,7
0104.10.30.00.00
Kuzular (1 yaşında veya daha küçük)
142,5
142,5
142,5
142,5
142,5
115
142,5
0104.10.80.00.11
Koç
142,5
142,5
142,5
142,5
142,5
115
142,5
0104.10.80.00.12
Koyun
142,5
142,5
142,5
142,5
142,5
115
142,5
0104.10.80.00.13
Evcil olmayan koyunlar
142,5
142,5
142,5
142,5
142,5
115
142,5
0104.10.80.00.19
Diğerleri
142,5
142,5
142,5
142,5
142,5
115
142,5
0104.20.90.00.11
Teke
142,5
142,5
142,5
142,5
142,5
115
142,5
0104.20.90.00.12
Keçi
142,5
142,5
142,5
142,5
142,5
115
142,5
0104.20.90.00.13
Oğlaklar
142,5
142,5
142,5
142,5
142,5
115
142,5
0104.20.90.00.14
Evcil olmayan keçiler
142,5
142,5
142,5
142,5
142,5
115
142,5
0104.20.90.00.19
Diğerleri
142,5
142,5
142,5
142,5
142,5
115
142,5
0201.10.00.00.00
Karkas ve yarım karkas
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0201.20.20.00.00
Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş)
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0201.20.30.00.00
Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0201.20.50.00.00
Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0201.20.90.00.00
Diğerleri
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0201.30.00.00.00
Kemiksiz
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0202.10.00.00.00
Karkas ve yarım karkas
237,5
237,5
165
237,5
237,5
200
237,5
0202.20.10.00.00
Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş)
237,5
237,5
165
237,5
237,5
200
237,5
0202.20.30.00.00
Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)
237,5
237,5
165
237,5
237,5
200
237,5
0202.20.50.00.00
Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)
237,5
237,5
165
237,5
237,5
200
237,5
0202.20.90.00.00
Diğerleri
237,5
237,5
165
237,5
237,5
200
237,5

 
G.T.İ.P.
MADDE İSMİ
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB ve EFTA
ROM.
LİT.
ÇEK.
SLO.
EST.
D.Ü.
0202.30.10.00.00
Karkasın ön çeyrekleri (bütün veya en fazla beş parçaya bölünmüş, her çeyrek karkas dondurulmuş tek bir blok halinde); iki blok halinde dondurulmuş, eşit olarak bölünmüş çeyrek parçalar [bu bloklardan biri tam veya en fazla beş parçaya bölünmüş ön çeyrek parçadan, diğeri tek parça halinde arka çeyrek parçadan (fileto hariç) oluşmalıdır.]
237,5
237,5
165
237,5
237,5
200
237,5
237,5
237,5
165
237,5
237,5
200
237,5
237,5
237,5
165
237,5
237,5
200
237,5
237,5
237,5
165
237,5
237,5
200
237,5
237,5
237,5
165
237,5
237,5
200
237,5
237,5
237,5
165
237,5
237,5
200
237,5
0202.30.50.00.00
Karkasın ön çeyreklerinin döş ve kaburga etleri
237,5
237,5
165
237,5
237,5
200
237,5
0202.30.90.00.00
Diğerleri
237,5
237,5
165
237,5
237,5
200
237,5
0203.11.10.00.00
Evcil domuz eti
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0203.11.90.00.00
Diğerleri
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0203.12.11.00.00
But ve but parçaları
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0203.12.19.00.00
Kol ve kol parçaları
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0203.12.90.00.00
Diğerleri
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0203.19.11.00.00
Ön kısım ve bunların parçaları
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0203.19.13.00.00
Bel kısmı ve bunların parçaları
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0203.19.15.00.00
Karın ve karın parçaları
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0203.19.55.00.00
Kemiksiz
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0203.19.59.00.00
Diğerleri
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0203.19.90.00.00
Diğerleri
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0203.21.10.00.00
Evcil domuz eti
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0203.21.90.00.00
Diğerleri
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0203.22.11.00.00
But ve but parçaları
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0203.22.19.00.00
Kol ve kol parçaları
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0203.22.90.00.00
Diğerleri
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0203.29.11.00.00
Ön kısım ve bunların parçaları
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0203.29.13.00.00
Bel kısmı ve bunların parçaları
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0203.29.15.00.00
Karın ve karın parçaları
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
 

 
G.T.İ.P.
MADDE İSMİ
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB ve EFTA
ROM.
LİT.
ÇEK.
SLO.
EST.
D.Ü.
0203.29.55.00.00
Kemiksiz
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0203.29.59.00.00
Diğerleri
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0203.29.90.00.00
Diğerleri
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0204.10.00.00.00
Kuzuların karkas ve yarım karkasları (taze veya soğutulmuş)
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0204.21.00.00.00
Karkas ve yarım karkas
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0204.22.10.00.00
Kısa ön çeyrekler
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0204.22.30.00.00
Fileto veya sağrı (tam veya yarım)
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0204.22.50.00.00
But veya yarım but
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0204.22.90.00.00
Diğerleri
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0204.23.00.00.00
Kemiksiz
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0204.30.00.00.00
Kuzu eti (karkas ve yarım karkas) (dondurulmuş)
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0204.41.00.00.00
Karkas ve yarım karkas
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0204.42.10.00.00
Kısa ön çeyrekler
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0204.42.30.00.00
Fileto veya sağrı (tam veya yarım)
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0204.42.50.00.00
But veya yarım but
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0204.42.90.00.00
Diğerleri
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0204.43.10.00.00
Kuzu eti
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0204.43.90.00.00
Diğerleri
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0204.50.11.00.00
Karkas ve yarım karkas
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0204.50.13.00.00
Kısa ön çeyrekler
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0204.50.15.00.00
Fileto veya sağrı (tam veya yarım)
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0204.50.19.00.00
But veya yarım but
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0204.50.31.00.00
Kemikli parçalar
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0204.50.39.00.00
Kemiksiz parçalar
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0204.50.51.00.00
Karkas ve yarım karkas
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0204.50.53.00.00
Kısa ön çeyrekler
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0204.50.55.00.00
Fileto veya sağrı (tam veya yarım)
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0204.50.59.00.00
But veya yarım but
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0204.50.71.00.00
Kemikli parçalar
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0204.50.79.00.00
Kemiksiz parçalar
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0205.00.11.00.00
Taze veya soğutulmuş
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0205.00.19.00.00
Dondurulmuş
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5
0205.00.90.00.00
Eşek, katır ve bardo etleri
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
200
237,5