Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 31.12.1999 Cuma Sayı: 23923 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı 
 
KONU : 2/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı Çerçevesinde Bazı Eşyada Türk Gümrük Tarifesinin Topluluk Ortak Gümrük Tarifesine Uyumuna İlişkin Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

KARAR SAYISI:99/13795

 
            Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında ortaklık oluşturan Ankara Anlaşması uyarınca akdedilerek 22/7/1971 tarihli ve 1448 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 21/12/1972 tarihli ve 7/5476 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak 1/1/1973 tarihinde yürürlüğe giren Katma Protokol'ün 19/2 nci maddesine dayanarak, 6/3/1995 tarihli ve 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın 15 inci maddesi gereğince uygulanmasında mutabık kalınan 2/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı çerçevesinde bazı eşyada Türk Gümrük Tarifesinin Topluluk Ortak Gümrük Tarifesine uyumu konusunda ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 23/12/1999 tarihli ve 056821 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 23/12/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                      Süleyman DEMİREL
                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan

23/12/1999 Tarihli ve 99/13795 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR

 
            Madde 1- Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında geçiş dönemini düzenleyen 21/12/1972 tarihli ve 7/5476 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmış bulunan Katma Protokol'ün 19/2 nci maddesi uyarınca, 6/9/1996 tarihli ve 96/8613 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listede yer alan eşyanın üçüncü ülkelerden yapılan ithalatında, Türk Gümrük Tarifesi ile Topluluk Ortak Gümrük Tarifesi arasında yapılması gereken %15 oranındaki dördüncü gümrük vergisi uyumu 1/1/2000 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir.

            Madde 2- Bu Karar 1/1/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.