Bakanlar kurulu Kararları  
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 2004/7889
Konu 
:
Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı: 2000/69
Konu 
:
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar