Gümrük Mevzuatı  
 

 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 99/13795
Konu 
:
2/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı Çerçevesinde Bazı Eşyada Türk Gümrük Tarifesinin Topluluk Ortak Gümrük Tarifesine Uyumuna İlişkin Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 99/12468
Konu 
:
Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Ortaklık Oluşturan Ankara Anlaşması Uyarınca Akdedilen Katma Protokol Gereğince Uygulanmasında Mutabık Kalınan 2/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı Çerçevesinde Bazı Eşyada Türk Gümrük Tarifesinin Topluluk Ortak Gümrük Tarifesine Uyumu Konusunda Karar 


Karar Sayısı: 99/12971
Konu 
:
Karayoluyla Uluslararası Eşya ve Yolcu Taşıma Esaslarında Değişiklik Yapılması Hakkında Esaslar Karar