Bakanlar kurulu Kararları  
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 2000/788
Konu 
:
Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Türkiye'ye Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Kararı'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı: 2000/674
Konu 
:
Hariçte İşleme Rejimi Kararı

Karar Sayısı: 95/7617
Konu 
:
Hariçte İşleme Rejimi Kararı