Bakanlar kurulu Kararları  

 BAKANLAR KURULU KARARLARI

 
Karar Sayısı: 2000/894
Konu 
:
İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar'da ve Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı: 2000/248
Konu 
:
İhracat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı: 95/7623
Konu 
:
İhracat Rejimi Kararı