Bakanlar kurulu Kararları  
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 2000/53
Konu 
:
Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar