Vatandaşlık Mevzuatı  
 

 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 2001/2227
Konu 
:
1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 2 nci Maddesinde Sayılan Bazı Tesislerin Kayıtlarını Bilgisayarda Tutmaları ve Bilgisayar Terminallerini Genel Kolluk Kuvvetlerinin Bilgisayar Terminallerine Bağlamalarına İlişkin Karar