Belediye ve İmar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 14.08.2000 Pazartesi Sayı: 24140 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan İl Özel İdarelerine Yapılacak Yardımlara Dair Karar

KARAR SAYISI:2000/1042


            Ekli "Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan İl Özel İdarelerine Yapılacak Yardımlara Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 21/7/2000 tarihli ve 9826 sayılı yazısı üzerine, 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/7/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
  
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan

Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan İl Özel İdarelerine Yapılacak Yardımlara Dair Karar            Madde 1- Tabii afete maruz kalan;

            a) Hakkari, Aksaray, Kırıkkale ve Bartın İl Özel İdarelerinin tahakkuk edecek payları 2 kat,

            b) Amasya, Erzurum, Tokat, Trabzon ve Zonguldak İl Özel İdarelerinin tahakkuk edecek payları 3 kat,

            c) Bolu İl Özel İdaresinin tahakkuk edecek payları 4 kat,

            d) Çankırı, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova İl Özel İdarelerinin tahakkuk edecek payları 5 kat, olmak üzere 2000 yılının 8. 9. 10. 11 ve 12 nci aylarında 2/2/1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun ile Bütçe Kanunundaki hükümlere göre artırılmıştır.

            Madde 2- Bu Karar 1/8/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.