Belediye ve İmar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 08.02.2000 Salı Sayı: 23958 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan İl Özel İdarelerine Yapılacak Yardımlara Dair Karar

KARAR SAYISI:2000/67


            Ekli "Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan İl Özel İdarelerine Yapılacak Yardımlara Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 11/1/2000 tarihli ve 228 sayılı yazısı üzerine, 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/1/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan

Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan İl Özel İdarelerine Yapılacak Yardımlara Dair
KARAR            Madde 1- Tabii afete maruz kalan;

            a) Bursa, Eskişehir, İstanbul, Zonguldak, Karabük, Kırıkkale ve Hakkari il özel idarelerinin tahakkuk edecek payları 2 kat, 

            b) Erzurum İl Özel İdaresinin tahakkuk edecek payları 3 kat,

            c) Bolu İl Özel İdaresinin tahakkuk edecek payları 4 kat,

            d) Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce il özel idarelerinin tahakkuk edecek payları 5 kat, olmak üzere 2000 yılının 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı aylarında 2/2/1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun ile Bütçe Kanunundaki hükümlere göre artırılmıştır.

            Madde 2- Bu Karar 1/1/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.