Belediye ve İmar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 02.02.2001 Cuma Sayı: 24306 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan İl Özel İdarelerine Yapılacak Yardımlara Dair Karar

KARAR SAYISI:2001/1957


            Ekli "Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan İl Özel İdarelerine Yapılacak Yardımlara Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 10/1/2001 tarihli ve 399 sayılı yazısı üzerine, 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/1/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan

Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan İl Özel İdarelerine Yapılacak Yardımlara Dair Karar            Madde 1- Tabii afete maruz kalan;

            a) Antalya, Hatay, Rize, Siirt ve Sinop İl Özel İdarelerinin tahakkuk edecek payları 2 kat,

            b) Ankara, Amasya, Erzurum, Tokat, Trabzon, Zonguldak ve Bitlis İl Özel İdarelerinin tahakkuk edecek payları 3 kat,

            c) Osmaniye, Bolu, Çankırı, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova İl Özel İdarelerinin tahakkuk edecek payları 4 kat, olmak üzere 2001 yılının 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı aylarında 2/2/1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun ile Bütçe Kanunundaki hükümlere göre artırılmıştır.

            Madde 2- Bu Karar 1/1/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.