Belediye ve İmar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 02.02.2001 Cuma Sayı: 24306 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Karar

KARAR SAYISI:2001/1958


            Ekli "Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 10/1/2001 tarihli ve 400 sayılı yazısı üzerine, 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/1/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan

Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Karar            Madde 1- Deprem, su baskını, heyelan, çığ ve kaya düşmesi, tasman, fırtına gibi tabii afetler nedeniyle gelir kaybı ve alt yapı hasarına uğrayan belediyelerin, 2/2/1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun ile Bütçe Kanunundaki hükümlere göre tahakkuk edecek payları, 2001 yılının 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı aylarında ekli listede belirtilen katsayılarla çarpılarak artırılmıştır.

            Madde 2- Belediye paylarının artırılan kısmı 23/7/1995 tarihli ve 4123 Sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz.

            Madde 3- 2001 yılının ilk 6 ayı için belirlenen bu miktarlar, takip eden dönemler için yeniden belirlenir.

            Madde 4- 12/7/2000 tarihli ve 2000/1043 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 5- Bu Karar 1/1/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihindeyürürlüğe girer.

            Madde 6- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

İLGİLİ TABLOLAR 02/02/2001 TARİH VE 24306 SAYILI RESMİ GAZETEDEDİR.