tabiafet2  
Resmi Gazete: 20.08.1999 Cuma Sayı: 23792 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU: Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan İl Özel İdarelerine Yapılacak Yardımlara Dair Karar
   
KARAR SAYISI:99/13188
     
            Ekli "Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan İl Özel İdarelerine Yapılacak Yardımlara Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 20/7/1999 tarihli ve 7677 sayılı yazısı üzerine, 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/7/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 
 

Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan İl Özel İdarelerine Yapılacak Yardımlara Dair Karar 

            Madde 1- Yoğun su baskını, deprem, heyelan ve kaya düşmesi afetine maruz kalan; 

            a) Adana, Bartın, Giresun, Hakkari, Karabük, Kırıkkale, Sakarya ve Zonguldak il özel idarelerinin tahakkuk edecek payları 3 kat, 

           b) Ağrı, Ardahan, Bolu, Hatay, Kastamonu, Sinop, Mardin, Ordu, Rize ve Trabzon il özel idarelerinin tahakkuk edecek payları 2 kat,

            olmak üzere 1999 yılının 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci aylarında 2/2/1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun ile Bütçe Kanunundaki hükümlere göre artırılmıştır. 

            Madde 2- Bu Karar 1/7/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.