Belediye ve İmar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 15.10.1999 Cuma Sayı: 23847 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan İl Özel İdarelerine Yapılacak Yardımlara Dair Karara Ek Karar
  
KARAR SAYISI:99/13413
    
            Ekli "Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan İl Özel İdarelerine Yapılacak Yardımlara Dair Karara Ek Karar"ın yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 8/10/1999 tarihli ve 11908 sayılı yazısı üzerine, 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/10/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan
 

Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan İl Özel İdarelerine Yapılacak Yardımlara Dair Karara Ek Karar

            Madde 1- 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem afetine maruz kalan;

            a) Sakarya, Kocaeli ve Yalova il özel idarelerinin tahakkuk edecek payları 5 kat,

            b) Bolu İl Özel İdaresinin tahakkuk edecek payları 3 kat,

            c) İstanbul, Bursa ve Eskişehir il özel idarelerinin tahakkuk edecek payları 2 kat, olarak, 17/8/1999 tarihini takip eden ilk pay dağıtımından başlamak ve 1/1/2000 tarihine kadar uygulanmak üzere, 2/2/1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun ile Bütçe Kanunundaki hükümlere göre artırılmıştır.

            Madde 2- 23/7/1999 tarihli ve 99/13188 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın, Sakarya ve Bolu il özel idarelerine ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 3- Bu Karar 17/8/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.