Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 14.03.2000 salı Sayı: 23993 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Bursa Uludağ Kış Sporları Turizm Merkezi'nin Yeniden Tespitine Dair Karar
  
KARAR SAYISI:2000/196
  
            Bazı alanların turizm merkezi olarak tespiti, bazı turizm merkezlerinin tevsii ve tadiline ilişkin 6/1/1998 tarihli ve 98/10496 sayılı Kararnamenin eki listenin 6 ncı sırasında kayıtlı ve ekli krokide belirtilen "Bursa Uludağ Kış Sporları Turizm Merkezi"nin iptali ile yeniden düzenlenen ve ekli krokide belirtilen yerin "Bursa Uludağ Kış Sporları Turizm Merkezi" olarak tespiti; Turizm Bakanlığı'nın 29/12/1999 tarihli ve 37469 sayılı yazısı üzerine, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 3 üncü maddesi ile 37 nci maddesinin (A) fıkrasına göre çıkarılan "Turizm Bölgeleri, Turizm Alanları ve Turizm Merkezlerinin Belirlenmesi İçin Çalışma Gruplarının Oluşturulması, Görev ve Yetkileri ile Çalışma Şekline İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/1/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                     Süleyman DEMİREL
                                                                                                     CUMHURBAŞKANI
             Bülent ECEVİT
             Başbakan

İPTAL EDİLEN TURİZM MERKEZİ
BURSA ULUDAĞ KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİ KROKİSİ VARDIR 
  
İLAN EDİLEN TURİZM MERKEZİ
BURSA ULUDAĞ KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİ KROKİSİ VARDIR