Ticaret Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 31.12.2004 Cuma Sayı: 25687 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU:

Bazı Alanların Turizm Merkezi, Bazı Alanların Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak İlanı Hakkında Karar

  

KARAR SAYISI:2004/83216

1 — Ekli I sayılı listede belirtilen ve sınırları krokilerde gösterilen alanların turizm merkezi olarak ilanı,

2  — Ekli II sayılı listede belirtilen ve sınırları krokilerde gösterilen alanların kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi olarak ilanı,

3 — Ekli III sayılı listede belirtilen turizm merkezinin sınırlarının, krokide gösterildiği şekilde değiştirilmesi;

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 16/12/2004 tarihli ve 34588 sayılı yazısı üzerine, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 3 üncü maddesi ile 16/4/2004 tarihli ve 2004/7253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/12/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

         Ahmet Necdet SEZER

          CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

27/12/2004 Tarihli ve 2004/8321 Sayılı Kararnamenin Eki

 

I SAYILI LİSTE

1. Hirfanlı Baraj Gölü Turizm Merkezi

2.Trabzon - Çakırgöl Turizm Merkezi

II SAYILI LİSTE

1.Antalya Kent Merkezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi

2. Mersin - Tarsus Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi

III SAYILI LİSTE

1.Antalya - Alanya – Çenger Turizm Merkezi