Bakanlar kurulu Kararları  
 

 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 2004/8321
Konu 
:
Bazı Alanların Turizm Merkezi, Bazı Alanların Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak İlanı Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/196
Konu 
:
Bursa Uludağ Kış Sporları Turizm Merkezi'nin Yeniden Tespitine Dair Karar

Karar Sayısı: 99/12891
Konu 
:
30/3/1999 Tarihli ve 99/12623 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar


Karar Sayısı: 99/12623
Konu 
:
- Bazı Kanun ve Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Dair Karar 
- Vergi Tevkifat Oranlarında Yapılan Değişiklikler