Basın Mevzuatı  
Resmi Gazete: 01.03.2000 Çarşamba Sayı: 23980 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
   
KONU : 2813 Sayılı Telsiz Kanunu'na Ekli Ücret Tarifesinde Yer Alan Bazı Ücretlerin Artırılması Hakkında Karar
 
KARAR SAYISI:2000/110
              
            2813 sayılı Telsiz Kanunu'nun ekinde yer alan ücret tarifesinin 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 1/e, 1/f, 1/g, 1/h, 2/a, 3/a, 3/c, 3/d, 3/e, 3/f, 3/g, 3/h, 3/i, 3/k, 3/l, 3/m, 4/a, 4/b, 5/a, 5/b, 7/a, 7/b, 8/a, 8/b, 9/a, 9/b maddeleri için 27/7/1993 tarihli ve 93/4669 sayılı Kararname ile tespit edilen miktarlar ile 3/b maddesi için 13/9/1989 tarihli ve 89/14549 sayılı Kararname ile tespit edilen miktarın, Kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere 10 katına çıkarılması ve 19/7/1999 tarihli ve 99/13152 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılması; Ulaştırma Bakanlığı'nın 13/1/2000 tarihli ve 667 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun değişik 27 nci maddesi ile 4496 sayılı Katma Bütçeli İdareler 2000 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/1/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
           Bülent ECEVİT 
            Başbakan