Basın Mevzuatı  
Resmi Gazete: 08.08.1999 Salı Sayı: 23780 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı 
    
KONU : 2813 Sayılı Telsiz Kanununa Ekli Ücret Tarifesinde Yer Alan Bazı Ücretlerin Artırılması Hakkında Karar 
  
KARAR SAYISI:99/13152
               
            2813 sayılı Telsiz Kanunu'nun ekinde yer alan ücret tarifesinin 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 1/e, 1/f, 1/g, 1/h, 2/a, 3/a, 3/c, 3/d, 3/e, 3/f, 3/g, 3/h, 3/i, 3/k, 3/l, 3/m, 4/a, 4/b, 5/a, 5/b, 7/a, 7/b, 8/a, 8/b, 9/a, 9/b maddeleri için 27/7/1993 tarihli ve 93/4669 sayılı Kararname ile tespit edilen miktarlar ile 3/b maddesi için 13/9/1989 tarihli ve 89/14549 sayılı Kararname ile tespit edilen miktarın, Kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere 10 katına çıkarılması ve 22/1/1998 tarihli ve 98/10573 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılması; Ulaştırma Bakanlığı'nın 9/7/1999 tarihli ve 6425 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun değişik 27 nci maddesi ile 4395 sayılı Katma Bütçeli İdareler 1999 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 19/7/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

            Bülent ECEVİT 
            Başbakan