Bakanlar kurulu Kararları  
 

 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 2000/110
Konu 
:
2813 Sayılı Telsiz Kanunu'na Ekli Ücret Tarifesinde Yer Alan Bazı Ücretlerin Artırılması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 99/13152
Konu 
:
2813 Sayılı Telsiz Kanununa Ekli Ücret Tarifesinde Yer Alan Bazı Ücretlerin Artırılması Hakkında Karar