Bakanlar kurulu Kararları  
 
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 99/13116
Konu 
:
T.Sağlık-İş (Türkiye Sağlık İşçileri) Sendikası ile Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi Arasında Sağlık İşkolunda  Akdedilen Toplu İş Sözleşmesinin Aynı İşkolunda Faaliyette Bulunan Bazı İşyerlerine Teşmili Hakkında Karar