İhale Mevzuatı  
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 90/1216
Konu 
:
Devlet İhale Kanunu Kapsamındaki İdarelerin İnşaat ve İmalat İşleri Dışında Kalan İşlerine de Fiyat Farkı ile İlgili Hükümler Eklenmesine İlişkin Kararname

Karar Sayısı: 89/14654
Konu 
:
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Giren İdarelerin Fiyat Farkı Kararnameleri Dışında Kalan Nakliye İşlerine İlişkin Kararname

Karar Sayısı: 88/12570
Konu 
:
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Giren İdarelerin 1988 YYılı Alın ve Nakliyelerine İlişkin Kararname

Karar Sayısı: 87/11457
Konu 
:
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Giren İdarelerin 1987 Yılında Yapacakalrı İnşaat, İmalat ve Nakliye İşleri İhalelerinde Meydana Gelecek Azalma-Artış Konularında Şartname ve Sözleşmelere Hüküm Konulmasına İlişkin Kararname

Karar Sayısı: 86/10312
Konu 
:
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Kapsamına Giren Kuruluşların 1986 yılı Alımları ile İlgili Kararname

Karar Sayısı: 85/9342
Konu 
:
2886 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kamu Kurum ve Kuruluşların Açacağı Uluslararası İhalelere İlişkin Genel Esaslara İlişkin Karar

Karar Sayısı: 85/9074
Konu 
:
Fiyat Farkı Dışında Nakliye İşlerine Yapılacak Zamma İlişkin Kararname