İhale Mevzuatı  
Resmi Gazete: 22.02.1985  Sayı: 18674 (Asıl)
 Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Fiyat Farkı Dışında Nakliye İşlerine Yapılacak Zamma İlişkin Kararname

KARAR SAYISI:85/9074


            2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamına giren kuruluşların 1985 yılı içinde ihtiyaç duydukları et, ekmek, şeker ve tüpgaz (LPG) alımları ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından çıkarılan fiyat farkı kararnameleri dışında kalan nakliye işlerine ait şantname ve sözleşmelere (söz konusu ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında, hükümet. belediye ve il koordinasyon kurulları kararı ve sair yetkili makamlar tarafından yapılacak düzenleme sebebiyle meydana gelecek azalma ve artışların aynı ölçüde dikkate alınması, nakliye ihalelerinde ise akaryakıt zammı sebebiyle ihaleyi yapan idarelerce tespit edilecek ton/km'ye aksedecek miktarın yüzde oranı indirimsiz ödenmek kaydıyla) değişik fiyat esasını ihtiva eden bir kaydın konulması; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 24/1/1985 tarihli ve 1431 sayılı yazısı üzerine, 2886 sayılı Kanun'un 8'nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/2/1985 tarihinde kararlaştırılmıştır.