İhale Mevzuatı  
Resmi Gazete: 15.02.1986  Sayı: 19020 (Asıl)
 Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Kapsamına Giren Kuruluşların 1986 yılı Alımları ile İlgili Kararname

KARAR SAYISI:86/10312


           2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamına giren kuruluşların 1986 yılı içinde ihtiyaç duydukları et, ekmek, şeker ve tüpgaz (LPG) alımları ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından çıkarılan fiyat farkı kararnameleri dışında kalan nakliye işlerine ait şartname ve sözleşmelere (sözkonusu ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında, Hükümet, belediye ve il koordinasyon kurulları kararı ve sair yetkili makamlar tarafından yapılacak düzenleme sebebiyle meydana gelecek azalma ve artışların aynı ölçüde dikkate alınması, nakliye ihalelerinde ise akaryakıt zammı sebebiyle ihaleyi yapan idarelerce tespit edilecek ton/km'ye aksedecek miktarın yüzde oranı indirimsiz ödenmek kaydıyla) değişik fiyat esasını ihtiva eden bir kaydın konulması; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 30/12/1985 tarihli ve 30701 sayılı yazısı üzerine, 2886 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/1/1986 tarihinde kararlaştırılmıştır.