İhale Mevzuatı  
Resmi Gazete: 19.04.1986  Sayı: 19083 (Asıl)
 Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağaza ve Depoları İhalelerinde 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası Hükümlerinin Uygulanmasına İliikin Kararname

KARAR SAYISI:86/10544


           Ankara ve İstanbul İllerinde Hazine'ye ait araziler üzerinde "Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağaza ve Depoları" ihalelerinde,2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmaması; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 3.3.1986 tarihli 86/7694 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun değişik 89'uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2.4.1986 tarihinde kararlaştırılmıştır.