İhale Mevzuatı  
Resmi Gazete: 17.02.1987  Sayı: 19375 (Asıl)
 Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Devlet İhale Kanunu Kapsamına Giren İdarelerin 1987 Yılında Yapacakalrı İnşaat, İmalat ve Nakliye İşleri İhalelerinde Meydana Gelecek Azalma-Artış Konularında Şartname ve Sözleşmelere Hüküm Konulmasına İlişkin Kararname

KARAR SAYISI:87/11457


            Devlet İhale Kanunu kapsamına giren idarelerin, inşaat ve imalat işleriyle ilgili fiyat farkı kararnameleri hariç olmak üzere, 1987 yılında yapacakları diğer nakliye işleri ihaleleri ile et, ekmek, şeker ve tüpgaz(LPG) alımlarında, idarelerce ihaleye çıkmadan önce kararlaştırılmış olması kaydıyla, Hükümet, belediye il koordinasyon kurulları veya sair yetkili makamlarca yapılacak düzenlemeler sebebiyle meydana gelecek azalma veya artışların aynı ölçüde dikkate alınması, nakliye işlerinde ise akaryakıt zammı sebebiyle ihaleyi yapan idarelerce tesbit edilecek ton/km'ye isabet eden miktarın yüzde oranının indirimsiz ödenmesi ve fiyatların serbest bırakılması halinde sözleşmelerin geçersiz olacağı hususlarında şartname ve sözleşmelere hüküm konulması; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 7/1/1987 tarihli ve 113317-283-98 sayılı yazısı üzerine, 2886 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/2/1987 tarihinde kararlaştırılmıştır.