İhale Mevzuatı  
Resmi Gazete: 23.03.1988  Sayı: 19763 (Asıl)
 Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Devlet İhale Kanunu Kapsamına Giren İdarelerin 1988 YYılı Alın ve Nakliyelerine İlişkin Kararname 

KARAR SAYISI:88/12570


           Devlet İhale Kanunu kapsamına giren idarelerin, inşaat ve imalat işleriyle ilgli fiyat farkı kararnameleri hariç olmak üzere, 1988 yılında yapacakları diğer nakliye işleri ihaleleri ile et, ekmek, şeker ve tüpgaz (LPG) alımlarında, idarelerce ihaleye çıkmadan önce kararlaştırılmış olması kaydıyla, Hükümet, belediye, il koordinasyon kurulları veya sair yetkili makamlarca yapılacak düzenlemeler sebebiyle meydana gelecek azalma veya artışların aynı ölçüde dikkate alınması, nakliye işlerinde ise akaryakıt zammı sebebiyle ihaleyi yapan idarelerce tesbit edilecek ton/km'ye isabet eden miktarın yüzde oranının indirimsiz ödenmesi ve fiyatların serbest bırakılması halinde sözleşmelerin geçersiz olacağı hususlarında şartname ve sözleşmelere hüküm konulması; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 18/1/1988 tarihli ve 761 sayılı yazısı üzerine, 2886 sayılı Kanunun 8 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/1/1988 tarihinde kararlaştırılmıştır.