İhale Mevzuatı  
Resmi Gazete: 21.04.1992  Sayı: 21206 (Asıl)
 Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Yabancı Para Birimlerine Dayalı Olarak İhale Edilecek Otoyol, Köprü, Tünel Yapımı İle Kontrolluk-Mühendislik, Etüd ve Müşavirlik İşlerine İlişkin Kararname

KARAR SAYISI:92/2900


           Kamu Ortaklığı idaresi projeleri arasında yer alan ve yabancı para birimlerine dayalı olarak ihale edilecek otoyol, köprü, tünel yapımı ile kontrolluk-mühendislik, etüd ve müşavirlik işlerine ait ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 2/3/1992 tarihli ve 284 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 21/3/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Turgut ÖZAL
Cunhurbaşkanı

            Süleyman DEMİRAL
            Başbakan
 
21/3/1992 Tarihli ve 92/2900 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR
            MADDE 1 - Kamu Ortaklığı idaresi projeleri arasında yer alan ve yabancı para birimlerine dayalı olarak ihale edilecek otoyol, köprü, tünel yapımı ile kontrolluk-mühendislik, etût, proje ve müşavirlikle ilgili işlerin ihalelerinde fiyat farkına ilişkin esaslar şartnamelerinde gösterilir. Bu ihaleler hakkında 27/3/1985 tarihli ve 85/9342 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan "2886 sayılı Kanun Kapsamına Giren Kamu Kurum ve Kuruluşların Açacağı Uluslararası İhalelere İlişkin Genel Esaslar" uygulanmaz.

           MADDE 2 - 19/10/1989 tarihli ve 89/14657 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan ve 12/1/1990 tarihli ve 90/29 sayılı Kararname ile değiştirilen "Yabancı Para Birimlerinde Dayalı Birim Fiyatlarla İdarece İhalesi Yapılmış ve Yapılacak Olan ve Kamu Ortaklığı Fonundan Ödeneği Karşılanan Otoyol, Köprü, Tünel Yapımı ile Kontrolluk-Mühendislik, Etüd, Proje ve Müşavirlik İşlerinde Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar" yürürlükten kaldırılmıştır.

           GEÇİCİ MADDE - Bu Kararın yürürlüğe girmesinden önce Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı projeleri arasında yer alarak ihalesi yapılmış bulunan ve sözleşmelerinde veya ek sözleşmelerinde fiyat farkı ödeneceği belirtilen işler hakkında 2 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Esasların uygulanmasına devam olunur.

           MADDE 3 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           MADDE 4 - Bu Kararı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yürütür.