İhale Mevzuatı  
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 86/10544
Konu 
:
Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağaza ve Depoları İhalelerinde 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası Hükümlerinin Uygulanmasına İliikin Kararname