İhale Mevzuatı  
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 8/505
Konu 
:
Kamu Kuruluşlarınca İhalesi Yapılmış veya Yapılacak İşler İçin Uygulanacak Değişken Birim Fiyatlarının Tespiti Esasları Hakkında Karar