İhale Mevzuatı  
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 88/13168
Konu 
:
Kamu Kuruluşlarınca Yaptırılacak İşlerde, İşçilerin Çalışma Şartları İle İlgili Genel Esaslara Dair Karar