İhale Mevzuatı  
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 2003/5703
Konu 
:
İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Esaslar’ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2002/5143
Konu 
:
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2002/5144
Konu 
:
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar