İhale Mevzuatı  
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 2000/1082
Konu 
:
Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme (Ramsar Sözleşmesi)'nin Uygulanmasını Sağlamak Amacıyla Başta Ramsar Sözleşmesi Listesine Dahil Edilen Sulak Alanlar Olmak Üzere Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Hakkında Karar