İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 2003/5146
Konu 
:
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gelir ve Aylık Alanlara Sosyal Destek Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar