98-12229

 

Resmi Gazete: 30.12.2002 Pazartesi Sayı: 24979 (Asıl) 

 Bakanlar Kurulu Kararı  
 

KONU:

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 1/1/2003 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 2003 Yılında % 10 Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesi Hakkında Karar

  

KARAR SAYISI:2002/4951

 
1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre aylık almakta olanların aylıklarından 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere 2003 yılında % 10 oranında sağlık sigortası primi kesilmesi; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 29/11/2002 tarihli ve 30279 sayılı yazısı üzerine, 1479 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi ve 2926 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/12/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

 

 

 

Ahmet Necdet SEZER

 

 

 

CUMHURBAŞKANI

 

 

 

 

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

 

 

 

 

A.ŞENER

M.A.ŞAHİN

E.YALÇINBAYIR

M.AYDIN

Devlet Bak.ve

Devlet Bak.ve

Devlet Bak.ve

Devlet Bakanı V.

Başb.Yrd.

Başb.Yrd.

Başb.Yrd.

 

 

 

 

 

B.ATALAY

A.BABACAN

M.AYDIN

C.ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Adalet Bakanı

 

 

 

 

V.GÖNÜL

A.AKSU

V.GÖNÜL

K.UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

 

 

 

 

E.MUMCU

Z.ERGEZEN

R.AKDAĞ

B.YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

 

İskan Bakanı

 

 

 

 

 

 

S.GÜÇLÜ

M.BAŞESGİOĞLU

A.COŞKUN

M.H.GÜLER

Tarım ve Köyişleri

Çalışma ve Sos.Güv.

Sanayi ve Ticaret

Enerji ve Tabii

Bakanı

Bakanı

Bakanı

Kay.Bakanı

 

 

 

 

H.ÇELİK

A.AKSU

O.PEPE

İ.SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı