İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 

 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 2002/4951
Konu 
:
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 1/1/2003 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 2003 Yılında % 10 Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı: 99/13625
Konu 
:
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu'na Göre Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 1/1/2000 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 2000 Yılında %10 Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesine Dair Karar

Karar Sayısı: 99/13141
Konu 
:
2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu'na Tabi Sigortalıların Ödeyecekleri Primler ile Bağlanmış ve Bağlanacak Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Aylıklarının Hesabına Esas Alınan Gösterge Rakamlarının Artırılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 98/12229
Konu 
:
2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu'na Tabi Sigortalıların Ödeyecekleri Primler ile Bağlanmış ve Bağlanacak Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Aylıklarının Hesabına Esas Alınan Gösterge Rakamlarının Artırılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 98/12195
Konu 
:
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Aylık Almakta Olanların Aylıklarından Kesilecek Sağlık Sigortası Prim Oranının Belirlenmesi Hakkında Karar