Belediye ve İmar Mevzuatı  

 BAKANLAR KURULU KARARLARI

 
Karar Sayısı: 99/13311
Konu 
:
Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar 
Karar Sayısı: 99/13311
Konu 
:
Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar